06.03.2021 18:59

Strašidelná vichřice

Před lety chodívali lidé ze Staré Rovně na práci v jiných dědinách a poněvadž chodili lesem, zažili často všelico podivného. Do práce vycházeli časně ráno, ba někdy přímo v noci, kdy bylo všude tma, takže mnohdy ani neviděli na cestu.

Děda Šépka byl statečný muž a hned tak něčeho se nezalekl. Bylo mu jedno, jestli šel v poledne nebo o půlnoci hustým lesem z Rovně, z Vražného nebo z Vranové. A přece v době, kdy byl ještě mladý, rozprostíraly se všude zrádné bažiny a močály a v lese chodívali nejen loupežníci, ale i bezhlaví muži. Ohnivých mužů bylo všude taky plno, v poli bývalo vidět záhadné záře a ze všech stran se ozývaly podivné zvuky. Světýlka vídal děda na svých nočních cestách tak často, že si jich vůbec nevšímal. Chodil kolem nich klidně a nikdy ho ani nena­padlo, že by se mu mohlo něco přihodit. Chodil polem i lesem beze strachu. V ruce míval pádnou hůl a v ústech fajfku. Měl tedy dva společníky, sice ne živé, ale věrné, a ti ho nikdy neopouštěli.

23.02.2021 9:52

Vranová Lhota

První zmínka o obci je z roku 1258 v listině krále Přemysla Otakara II., kdy se vesnice pod názvem Nová Vranová neboli New Branow podřizuje soudní moci města Jevíčka. V roce 1350 uvádí se již jménem Lhota, tvoříc s Vranovou, Rovní, Bezděkovem, Příkazy, Stříteží, Vacetínem, Svinovem, později s Pěčkovem a dvorem Plichtincem rozsáhlý statek vranovský, jehož majitelé měli své sídlo na rytířském hradu Vraní Hoře, na nedalekém kopci zvaném dnes Hradisko. V roce 1406 je v letopisech již zmíněna lhotská tvrz. Byla postavena o něco dále od hradu, jihovýchodním směrem, v ohybu řeky Třebůvky. Roku 1425 je hrad dán králem Zikmundem do zástavy.