Kolem říčky Jevičky se dnes rozprostírají úrodné louky. Za dřívějších dob zde však luka nebyla. Od Chornic až po Pěčíkov se táhly panské rybníky a kolem nich močály. Býva­lo tam tehdy mnoho vodního ptactva. Hlavně čápů a volavek, které nacházelo ve vodě dostatek potravy.

18.02.2021 16:56

U Bezhlavého

Roveň je utopená v lesích. Jinudy se tam ani nedostanem než lesem. Proto je tady smutno. Úrody málo, sluníčka také. Kolem dokola samé hory. Dosahují výšky 500 - 600 m. Nebylo zde našim předkům veselo. V noci, když měl jít někdo do Lhoty, nešel nikdy sám. Tak kdysi jeden člověk ze Dvorka si vzal jako doprovod svou manželku. Ale ta nemluvila o ničem jiném než o strašidlech.

18.02.2021 16:53

U zabitého

V "Rovenském dolu" na pokraji lesa, zvaného "Pušné" býval na stromě u cesty obrázek. Říkalo se tam "U zabitého".Pověst vypráví o tragické události, která se zde stala: Na Dvorku (v Nové Rovni) čp. 15, žil před sto lety bylinkář Karel Švec. Měl přízvisko "Drábíček". Postavil si na zahradě dřevěný domek a v něm konal různé "doktorské" pokusy. Vařil léčivé bylinky, vyvařoval kůru ze stromů, dělal mastičky, vyráběl silici a terpentýn.

18.02.2021 16:50

Obrázek u Rovně

Dobří a zlí lidé bývali odjakživa. Mýlí se ten, kdo si myslí, že za starých časů byli všichni lidé jen dobří a že beze zbytku platilo dané slovo nad zákon. Svědčil o tom také obrázek, který visel na smrku při lesní cestě z Vranové Lhoty do Nové Rovně. Byl prý na něm namalovaný člověk s vyvalenýma očima, jak klečí u potoka s rukama až po lokte od krve, zatímco opodál leží bezvládné lidské tělo.

18.02.2021 16:45

Noční mše

Pod lesem nade Lhotou, u cesty k Rovni, stojí kříž. U něho býval často spatřen kněz, který za světlých nebo polotmavých nocí sloužíval na tomto místě mši. Lidé, kteří v noci chodili touto cestou, jej mnohdy viděli docela zřetelně. Býval oděn v bohoslužebné roucho, ale nikdy ho nikdo nedoprovázel. Nechodil s ním ministrant ani kostelník, byl vždy sám a sám.

18.02.2021 16:29

Lesní duch

Před lety chodívali lidé ze Staré Rovně na práci v jiných dědinách a poněvadž chodili lesem, zažili často všelico podivného. Do práce vycházeli časně ráno, ba někdy přímo v noci, kdy byla všude tma, takže mnohdy ani neviděli na cestu. Jedna taková cesta vedla z Rovně k Vrážnému. Chodilo se po ní také do Jevíčka. Když šli z Rovně lesem, přicházeli na této cestě k jednomu místu, kde vždy vznikala náhle hrozná vichřice.