06.03.2021 18:59

Strašidelná vichřice

Před lety chodívali lidé ze Staré Rovně na práci v jiných dědinách a poněvadž chodili lesem, zažili často všelico podivného. Do práce vycházeli časně ráno, ba někdy přímo v noci, kdy bylo všude tma, takže mnohdy ani neviděli na cestu.

Děda Šépka byl statečný muž a hned tak něčeho se nezalekl. Bylo mu jedno, jestli šel v poledne nebo o půlnoci hustým lesem z Rovně, z Vražného nebo z Vranové. A přece v době, kdy byl ještě mladý, rozprostíraly se všude zrádné bažiny a močály a v lese chodívali nejen loupežníci, ale i bezhlaví muži. Ohnivých mužů bylo všude taky plno, v poli bývalo vidět záhadné záře a ze všech stran se ozývaly podivné zvuky. Světýlka vídal děda na svých nočních cestách tak často, že si jich vůbec nevšímal. Chodil kolem nich klidně a nikdy ho ani nena­padlo, že by se mu mohlo něco přihodit. Chodil polem i lesem beze strachu. V ruce míval pádnou hůl a v ústech fajfku. Měl tedy dva společníky, sice ne živé, ale věrné, a ti ho nikdy neopouštěli.

Ve zvlněné krajině Malé Hané, nad městečkem JEVÍČKO, hrdě vystupuje dominantní vrchol HUŠÁK. Je ukryt v rozsáhlém komplexu hlubokých lesů a s okolními vrcholky vytváří poměrně zdatný masív. Na vrcholu je památný strom a několik skalisek. Kamenná moře poté pokrývají také svahy Hušáku. Z Jevíčka sem vede zelená turistická trasa a nebo modrá z Městečka Trnávka, které končí pod Hušákem a dále je nutné pokračovat kolem studánky po zelené a zdolat vrchol poměrně strmým výstupem.

Mezi vysokými kopci s temnými lesy sedí stulena malá horská vesnička Vrážné. Od severovýchodu přibíhá k ní od ,,strážnického vrchu,, čilý potůček, protéká vesničkou a běží vesele dále k jihozápadu.
Za dávných časů stával za vsí starý dřevěný mlýn. Jeden jeho štít vyhlížel k strmému ,,Hradisku,, , jehož temné lesy sahaly až k vesničce, druhý se usmíval na vesničku.
Stejnoměrné klapání mlýna oživovalo vesničku mezi lesy…..

18.02.2021 17:13

Prokletý hrad

Obec Vražné je velmi malou obcí a najdeme ji v oblasti Malé Hané, poblíž městečka Chornice, severovýchodním směrem od města Jevíčko. Od východního okraje obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Jihovýchodně nad obcí se zvedá vrchol Hradisko ( 474 m.n.m.) Nalézalo se zde opevněné sidlo,zřejmně z dob ranného středověku.Dnes se jedná o zajímavou archeologickou lokalitu.

Ve starém gruntě U Koukalů kdysi strašilo. Sotva nastala osmá hodina večerní, objevilo se na dvoře černé hříbě, které divoce poskakovalo a od nikoho se nedalo chytit. Běhalo po dvoře až do půlnoci a pak zmizelo tak tajemně jak se tam večer objevilo.