13.02.2021 12:58

Škola ve Staré Rovni

Tereziánské a josefinské reformy se dotkly i obcí Staré a Nové Rovně. „Všeobecný školní řád“ vydaný Marií Terezií 6. prosince 1774 s nařízením posílat děti ve věku 6 - 12 roků do školy začal platit i pro obě obce. Jeho realizace nebyla tak jednoduchá, jak by se zdálo. Až zrušení nevolnictví císařem Josefem II. 1. listopadu 1781 přineslo zásadní, ale dílčí změnu. Nevolnictví znamenalo, že člověk na vesnici nemohl bez souhlasu feudála změnit bydliště, uzavřít sňatek, změnit povolání, ani jiné stránky svého života a života svých dětí. Zrušením nevolnictví přestal být člověk na vesnici „zbožím“ a znamenalo to určitou úlevu. Zůstalo však poddanství, spojené s vlastnictvím půdy šlechtou a povinností roboty, odvodu feudální renty tvořené gruntovní činží, přádelným, odvodem drůbeže. husy, slepice a vejce. Z toho všeho se museli lidé na vesnici vykoupit po roce 1848.

To, že v lese Plánivá spadlo letadlo se všeobecně ví. Ovšem co to bylo za letadlo, kdy se zřítilo, a další podrobnosti zná už málokdo.

Letoun Messerschmitt Bf 110  neznámé jednotky narazil někdy začátkem roku 1945 do kopce západně od obce Stará Roveň. Příčina nehody byla zřejmě technická, dle pamětníků ze Staré Rovně letoun přeletěl nad vesnicí s jedním hořícím motorem.

Níže odkaz na stránky, které touto událost docela podrobně popisují.

04.02.2021 16:17

Historie Nové Rovně

Nová Roveň

Osada je částí Staré Rovně. Leží ve výšce asi 510 m nad mořem. Vznikla roku 1786 parcelací panského dvora Petra a Heřmana Blümegenových. Původně byla nazývána Dvorkem. Toto pojmenování se udrželo dodnes. Roku 1793 čítala 22 domů a 90 obyvatel, roku 1921 - 97 obyvatel (všichni české národnosti), roku 1930 - 22 domů a 91 obyvatel, roku 1946 má společné číslování s bývalou Starou Rovní. Nová Roveň patřila od počátku do Vranové Lhoty, od roku 1893 do Staré Rovně, nyní do Městečka Trnávky. V 19. století byla samostatnou obcí a podle obecní pečetě z roku 1791 měla ve znaku strom mezi dvěma srpy.